PSM-Entesa

   

“Aquest partit, nascut autònom, mantene la pròpia personalitat i autonomia quant a l’acció política a les respectives illes, tot i mantenir uns plantejaments polítics i ideològics comuns. Per això lluita solidàriament per l’alliberament nacional del conjunt de les Illes Balears, per l’assoliment de la justícia social en tots els àmbits en què pugui incidir, i pel desenvolupament econòmic, ecològic i social sostenible.”

PSM-Entesa se presenta en Baleares con Iniciativa Verds y EQUO, aquí tienes el manifest programàtic.

. Haz click para ver el vídeo sobre la campaña electoral.

Anuncios